...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭސްވެރި
ނއ.
ދިވެހިބޭހުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިމަގޫ . ހިރިދަކަނދާ . ނޯބެލްއިނާމު . ބިހުތޮށި . ކަހުރަބު . ކަނދޮޅު . ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟު . އަޅިބޮނޑި . އާވިއެރުވުން . އިނގުރު . އުއްތަރަވުން . ވަށްތާ . ވަލުބޭސް . މަދޮށިގަސް . މާކަނދޮޅު . މިޔަށަމި . މުރަނގަމޫ . ފުރަމޭ . ދެހަދިނުން . ލުނބޯ . ގުލްކަނދު . ސަނަދު . ޑަކުތަރީ . ޑަކުޓަރު . ޑަކްޓަރީބޭސް . ޒަބާދު . ޙަކީމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ