...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭސްވެރިކަން
ނ.
(1) ދިވެހިބޭސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
(2) ނއނ.
ދިވެހި ބޭހުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟު . ޑަކްޓަރީބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ