...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭސްލުން
މ.
(1) މީދާ މަރަން ކޮކަޑިލުން.
(2) (ސ) ބޭސް އެޅުން ނުވަތަ ބޭސް ވެށުން.
(3) ޓޯޗާއި، ރޭޑިޔޯ ފަދަ އެއްޗެއްސަށް ބެޓެރީލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ