...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭޒާރު
ނއ.
(1) ފަޟީޙަތް.
(2) ނ.
އެކަމަކުން ތިމާ ނުރުހޭނޭ ސިއްރެއް ފާޅުވާ ފާޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިކޮށްލުން . ނޮޅާލުން . ރަށަށްގިނަވުން . ބަދުނާމު . ބަދުނާމުކުރުން . ބަދުނާމުވުން . ބުޅާގޯނިންބޭރުވުން . ބޭޢިއްޒަތް . ބޮލާފޮށާއެޅުން . ކަކޫގާތުގައި ބުނާ ވާހަކަވެސް ސިއްރެއްނުވާނެއެވެ . ކުޅިގަނޑު . އޮރިޔާންކުރުން . އޮރިޔާންވުން . ވަގަކަށްހާސްދުވަހެވެ. ވެރިއަކަށް އެއްދުވަހެވެ. . ފަޅާއެރުން . ފަޟީޙަތް . ފަޟީޙަތްކުރުން . ފަޟީޙަތްވުން . ފޮށާގަނޑުބޭލުން . ދުނިޔޭގެލަދު . ތިލަފަށަށްއެރުން . ލީކުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ