...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޭޒާރުވުން
މ.
(1) ފަޟީޙަތްވުން.
(2) ސިއްރު ފާޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށަށްގިނަވުން . ބަދުނާމުވުން . ބުޅާގޯނިންބޭރުވުން . ބޮލާފޮށާއެޅުން . އޮރިޔާންވުން . ފަޅާއެރުން . ފަޟީޙަތްވުން . ފޮށާގަނޑުބޭލުން . ލީކުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ