...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮށިގަނޑަ
ން ތައްޔާރުކުރާ ބޭހެއް.
މިއީ، މަތިކަރާ ބޭހާއި، ގަސްގަހުގެ މޫ އެއްކޮށްގެން ހަދާ ބޭހެކެވެ.
މިބޭހަށް "ބޮށިގަނޑަ" މިހެން ކިޔަނީ، މައިގަނޑު އެއްޗަކަށް ވަނީ ބޯށިގަހުގައި އަންނަ ޅަ ބޯށިގަނޑުކަމަށް ވާތީއެވެ.
(2) ގަސްގަހުގައި އެއްތަނޑަކަށް، ނުފޮޅި ހުންނަ މާގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮށިގަނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ