...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނބި
ނ.
(1) ކާށި ގަބުޅި ފަދަތަކެތި ހެހިގެންނަގާ ތޮށިގަނޑު.
(2) ވިޔާމީހުންގެ ބަހުރުވައިގައި ތާންލާން ގެންގުޅޭ ފިހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާނަރު . ހިކިކާށި . ހެހުން . ހޮޅިފަތް . ނަރު . ރޯނު . ރޯނުވެށުން . ބިނބިފަޅީތަފާ . ބޮނބިކަޅިހި . ބޮނބިކީ . ބޮނބިކޭލި . ބޮނބިއަރި . ބޮނބިއެޅުން . ބޮނބިއޮޅު . ބޮނބިއޮޑި . ބޮނބިފަޅީކެއްސުން . ބޮނބިފަޅީވައި . ބޮނބިފަޅީލޮޑުކަން . ބޮނބިފަޅީތަފާ . ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ބޮނބިފާ . ބޮނބިދެލި . ބޮނބިތަޅާމުގުރު . ބޮނބިތަޅާގަނޑު . ބޮނބިތެޅުން . ބޮނބިގަނޑު . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ބޮނބެ . ބޮންފަޅި . ބޯނބި. . ބޯނބިކޭލި . ބޯންބިކޫނޑި . ކަމަޅަ . ކަލަރު . ކިނދުކާށި . ކިފުޅި . ކިފުޅިބޮނބި . ކުނިކަހާފިހިގަނޑު . ކުރަނދުރުއް . ކުފީރު . ކޭލިނެގުން . ކޮނޑުކަށިގަނޑު . އަރިކެނޑި . އަރިކެނޑުން . އެންގޮނޑި . ވަޅިމަތި . ވަޅިދަށޮ . ވައިބޮނބިފަޅި . ވެށުން . ވެންގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ