...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނބިއެޅުން
މ.
(1) ބޮނބި ފާލުގައި ބޮނބި ވަޅުލުން.
މިއީ ބޮނބި ފާކޮށްގެން ތަޅައިގެން ނަރުނެގުމަށް ކުރާކަމެކެވެ.
(2) (ބ) ވިޔާން ފުރައިފައި ހުންނަ އުއިގަނޑުގެތާން ހިއްކާން ފިހިކޭއްތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ