...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނބިފަޅި
ނ.
މެދުބުރަކަށިން މަތީގެ ދެފަރާތުގައި އުސްކޮށް އޮންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮންފަޅި . ކަމަޅަ . ކަލަރު . ވަޅިމަތި . ދެބޮންފަޅިދޭތެރެ . ދެވަޅިދޭތެރެ . ގާދީ . ގުދާރު . ގުދާރުމަތި . ގޮނބި . ގޮނބިނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ