...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނބިގަނޑު
ނ.
(1) ބޮނބީގެ އަރިއެއް.
(2) ފޭލިއުގުޅަން ހަދާފައި އޮންނަ ޚާއްސަ ބޮނބިކޮޅު.
(3) ތަންތަން އުނގުޅާން ހަދާފައި އޮންނަ ބޮނބި އަރިއެއްގެ ބުރިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނބިއަރި . ބޮނބިއޮޑި . ބޮނބިތެޅުން . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ކިނދުކާށި . ކިފުޅި . ކުރަނދުރުއް . ކޭލިނެގުން . އަރިކެނޑި . އަރިކެނޑުން . އެންގޮނޑި . ވެންގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ