...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނދާލުން
މ.
ދަނޑީކޮށީ ކުޅިޖަހާއިރު ހަދާގޮތެއް.
މިއީ ދެދަނޑިބުރީގެ ދެކޮޅު ގޮތަކަށް ޖައްސާލާފައި ދެމީހުން އޮރިވެލައިގެން ހަދާގޮތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ