...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނދު
ނ.
(1) ރާޒުވާކުޅިބައިގެވެރިކުޅި.
(2) ކަނޑުމަތީގައި އުޅޭ ކުޑަވަރެއްގެ ދޫންޏެއް.
މިދޫނީގެ ފިޔަހުންނާނީ ހަނިކޮށެވެ.
ވަރަފަތްތައް ހުންނަނީ ތޫރިކޮށެވެ.
(3) މަޖާޒު:
ރަނގަޅަށް ބޮޑުނުވެ ހުންނަމީހާ.
(4) (ގ) ލަނޑާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޒުވާކުޅިބައި . ވަގޮޖެހުން . ވީކިރިލި . ސައި . ސައިކިޔުން . ސައިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ