...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނދުދޫނި
ނ.
ކަނޑުމަތީ ދޫންޏެއް:
މިއީ އައިންމަތިން ފެންނަ އެންމެ ކުޑަ ދޫންޏެވެ.
މިދޫނީގެ ފިޔަ ހުންނަނީ ހަނިކޮށް ވަރަށް ފަތްތައް ތޫރިކޮންނެވެ.
ފިދުފަތުގެ ކަފިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ.
ޢާއްމު މޫސުމުގައި ތުން ދޮންކޮށް، ކުރީކޮޅު ކަޅުކޮށް ފައިދޮންކޮށް ތިބެއެވެ.
ނިތްމަތި ހުދުކޮށް ތަލަމަތިން ކަނދުރާއާ ހަމައަށް ކަޅުކޮށް އަދި އެކަޅުކަން ލޯދޮށުން ތުބާއި ހަމައަށް ހުރެއެވެ.
ބިސްއަޅާ މޫސުމުގައި ފަޔާއިތުން ގަދަ ރީނދޫ ކުލަަށް ބަދަލުވެއެވެ.
ދޫނީގެ ކުލައަކީ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ