...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑަނަ
ހަށިގަނޑު ބޮނޑިމަސްކޮށް ހުންނަ، ތުންކުރު، ދޫންޏެކެވެ.
މިދޫނީގެ ދެފިޔައިގެ މަތީ ފަރާތާއި، ބުރިކަށިމައްޗާއި ބޮލުތަލަމަތީ ގައި ހުންނަނީ އަޅިކުލައެވެ.
ކަރު ދަށުން ފެށިގެން ބަނޑުދަށާއި ފިނދުފަތް ހުންނަނީ ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
ތުންހުންނަނީ ކަޅުއަޅި ކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ