...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑަންއިލޮޅި
ތުން ދިގުވެފައި ތުނބުގެކުރީކޮޅު ހުންނަނީ ތިރިއަށް ލެނބިލާފައެވެ.
ތުނބުގެކުލައަކީ، ކަޅުދަނބުކުލައެވެ.
ދޫނީގެ ބުރަކަށިމަތީގައި ހުންނަނީ އަޅި މުށި ކުލައެވެ.
ބަނޑުދޮށް ހުންނަނީ ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
ފިޔައިގެ ކުރުފަތްބައިގެމަތީ ކައިރި ހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިލޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ