...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑި
ަ ފޮނި، ހެދިކާއެއްޗެއް:
ޢާއްމުކޮށް މިހަދައި އުޅެނީ، ގަބުޅި ހުންޏާއި ދިވެހި ހަކުރާ އެއްކޮށް ހިލައިގެންނެވެ.
މިސާލު:
ހުވަދޫބޮނޑި.
(6) މީހުންނާއި ޖަނަވާރުގެ ގައިގައި ޖަހާ އެތިފަހަރު.
(7) ލިބޭކެހި، ނުވަތަ، ދޭކެހި.
(8) ފޮނިބޯކިބާ.
(9) (ސ،ޏ) ބޭނޑި.
(01) ވެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބޮނޑިބަތް . ހަބަރުގަސް . ހައްޕުނޑު . ހިނޭ . ހިކާ . ހިލިބޭސް . ހުޅި . ހުއްބުކޭން . ހުފީބަތެ . ހޫނުބޮނޑި . ހޫނުބޮނޑި އެޅުން . ހެދިކާއެއްޗެހި . ހޭއަރުވައިލުން . ހޮވާބައި . ނަނުބަރަނި . ނިންދަވާލުން . ނިއަވާބޮނޑި . ނިވާބޮނޑި . ނިވާލި . ނިޔަވާބޮނޑި . ނީވާބަތް . ނީވާބޮނޑި . ނީލަ . ނޭފަތްތޮޅި . ރަހަލުން . ރަކަރަކަ . ރަކަރަކަ އެޅުން . ރަތްރޭރު . ރަތްވިނަ . ރިހާކުރުގުޅަ . ރުވުން . ރޫކެރެވުން . ރޫޖެހުން . ރޯނުފޯލި . ބަނޑިޔަލުފެން . ބަންދާކޮޕީ . ބަންޑަލި . ބަރަނި . ބަޅިނދު . ބަދަލި . ބަތެގޮޅާ . ބަތްޖެހުން . ބިންދަދު . ބިއްބުޅަމަސް . ބިލެތްއެޅުން . ބިލެތްބޮނޑި . ބުރައިގަތުން . ބުކޮޅުމާކުރުން . ބެނޑިތާން . ބޮނދުބުޑަށްސައިކިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ