...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިބަނުން
މ.
(1) އެއްޗެހިތަކެއް އެއްކޮށް ބަނުން.
(2) މަޖާޒު:
ތަނެއްގައި އުޅެމުން އެތަނުގެ އެއްޗެހި ތިމާގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި ސިއްރުން އެއްކޮށް ޖަމާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުކޮޅުމާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ