...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިބަރަނި
ނ.
(1) ކަރުދާހު ސިއްކައެއް ކޮޅަށްލައި ވަށްކޮށް އޮޅާފައި އޮންނަ ކުޑަ ބަރަންޏެއް.
(2) ކަޅުސިއްކަބަރަނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ