...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިބަތް
ނ.
ހަނޑުލާއި، ގޮދަނާއި ސާގާއި ބަނބުކެޔޮ ފަދަ ތަކެތިން ކައްކާ ފޮނިކާއެއްޗެއް.
ބަނބުކޭލުގައި ކައްކަނީ ކުދިކޮށް ކޮށައިގެންނެވެ.
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުގައި ކައްކަނީ ހުރިގޮތަށެވެ.
މިކެކުނީމާ ހުންނާނީ ތަތްކޮންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބޮނޑިބަތް . ހުއްބުކޭން . ހުފީބަތެ . ހެދިކާއެއްޗެހި . ނޭފަތްތޮޅި . ބަތެގޮޅާ . ބަތްޖެހުން . ބޮނޑިބަތްބޮލި . ބޮނޑިބަތްގަނޑު . ބޮނޑިބަތްޖެހުން . ބޮޑެލި . ޅަހަނޑޫ . ކަފާސްތޮޅި . ކަޑަނެބަތެ . ކުރިޖެހިބަތް . ކެތްކުރިމީހާއަށް ހޫނުބޮނޑިބަތް . އެޅަބަތް . މާމުކަނިޖެހުން . ފިށިބޮނޑިބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ