...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިބަތްޖެހުން
މ.
(1) ތަތްވެލި ނާއްޓަކަށް އަޅައި، އެ ބަންޑުން ޖަހައިފައި ނާށީގެ ސިފައިގައި ވެލިތައް ހުންނާނޭހެން ނާށި ނެގުން، މީ ކުޑަކުދިން ކުޅޭއިރު ކުރާ ކަމެކެވެ.
(2) ތަތް ބޮނޑިބަތް ފަތުގައި ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ