...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިކަނދޮޅު
ވާނެއެވެ.
ގަސް ވައްތަރުވާނީ ލިލީ ގަހާއެވެ.
ލިލީއަށްވުރެ ކުދިވާނެއެވެ.
މާ ހުންނާނީ ތިރީބައި ތާޅަފިލިމާ ހުންނަ ގޮތަށެވެ.
މަތީބައި ހުންނާނީ ލިލީމަލާ އެއްގޮތަށެވެ.
މަލުގެ ކުލަޔަކީ ހުދު ކުލައެވެ.
މިއީ ބޮޑު ފިޔާގެ ސިފައިގައި އޮންނަ ގޮނޑިއެއް އޮންނަ ކަނދޮޅެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮންތިކަނދޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ