...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިކުރުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ގުޅަ ކުރުން.
(2) ގާތަށް ލެފުން.
(3) މަޖާޒު:
ދަހިވެތިކަމުން ތަކެތި އެއްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނޑިކެރުވުން . ކެހުން . ގުޅަކުރުން . ގުޅަކެރުވުން . ގެޅާކަށްލިއުން . ގޮޅާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ