...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިކުޅުން
ޅުން.
މިކުޅިވަރުކުޅޭނީ މީހުން ދެބަޔަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.
ކުޅޭނީ ބިންމަތީގައި ބޯޅަޖަހައިގެން މައްޗަށް އެރީމާ އަތުން ކަނދު ހުރަސްކޮށް ޖަހައިގެންނެވެ.
މީގައި، ސައްޕު ޖަހާނީ ފައިންނެވެ.
އަތްމަތި ފޯލީގައި އަތް ޖެހިއްޖެނަމަ، ނުބައިވެފައިތިބި މީހުން ދިރޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ