...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިކޮޕީ
ނ.
ތަރުކާރީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ގަސްގަނޑު (ބޭރަށް) ވަކިން ނުފެންނަ ގޮތަށް ފަތްތައް އެކަތިގަނޑަކަށް (ބޯޅައެއްގެ (ސިފަޔަށް) ބޮނޑިވެފައި، އޮންނަ ތަރުކާރީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކުޑަ ގަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންދާކޮޕީ . ތަރުކާރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ