...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިއެޅުން
މ.
(1) ތަފާލެއްޖެހުން.
(2) (ހ) މަޖާޒު:
ތިމާ އަދައިގެން އުޅޭ ކަމެއް ޙާޞިލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްބަޖެހުން . އެތިފަހަރުއެޅުން . އެތިފަހަރުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ