...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑިތާން
ނ.
(1) އެތެރެއަށް ބޭސްއަޅައި ފޮތީން ބަނދެފައި އޮންނަ ބޮނޑިޔެއް.
(2) ބޮނޑިތާންކުރާ ފޮތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫނުބޮނޑި އެޅުން . ބެނޑިތާން . ބޮނޑިތާން . ބޮނޑިތާންކުރުން . ބޮނޑިތާންދެމުން . މާލީސްކުރުން . ފެންފޮތިއޮބުން . ލޮނުބޮނޑިތާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ