...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑު
ރެސްފައި ހުންނަ ސޫތްޕެއް.
މިއީ ހޯނާ ވައްތަރުގޮތަކަށް އޮންނަ ހޯނަށްވުރެ ބޮޑު ސޫތްޕެކެވެ.
މީގެ ނަގޫދިގެވެ.
މިއީ ހަންގަނޑުބޯ ހަމުގައި ހުޅުނބު ވައްތަރު އެއްޗެއް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީތި ބިސްއަޅަނީ ބިމުގައި ވަޅު ކޮނެގެންނެވެ.
މިޢާންމުކޮށް އުޅެނީ ގަސްގަހުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުހިމެރި . ހެލޭ . ހޮނޑަލިކަނދު . ބިސްބޮނޑު . ބުރަނދަ . ބޮނޑުނަގުލަށްވުން . ބޮނޑުބިސްހިމެރި . ބޮނޑުބިސްމެޓާ . ކަށިބޮނޑު . ކިރޫޑަ . ކުއްޅަވައް . އޮޅުލާމިޔަރު . މައުފޭރާ . މާލެބެލީބޭނޑި . މީރާބޮނޑު . މެދެމާހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ