...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނޑޮބޮލް
ނ.
(ޏ) (1) އެމުގެ ބާވަތެއް.
މިމަސް ހުންނާނީ ބޯކޮޅަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށް ނިގޫކޮޅަށް ހިމަކޮށެވެ.
(2) ބޮޑުބޯ (ރާޒުވާގެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ