...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮނި
އމ.
(1) ބުއިން މިބަހުގެ އަމުރު.
މިއީ އިހުގައި ބޭނުންކޮށް އުޅުނު ގޮތެކެވެ.
(2) ރޯފަންފުޅަނގީގެ ޅައެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ