...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮން
ނ.
ހަތިޔާރެއް.
މިއީ ތަންތަން ގޮއްވާލަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމުށި . ހަލާދަނޑި . ހިރުބޮލި . ރަތްކެއު . ރަތްކެޔޮ . ބިލެތްގޮށި . ބޮންއެޑާބޯޓު . ބޮންތިންޖެހުން . ބޮންތިރަތްކެޔޮ . ބޮންތިފަންވަތް . ބޮންތިގަނޑު . ބޮންތިޖެހުން . ކަނދިލިކެޔޮ . ކަރާރާބޮނދި . ކަޅުކޭ . ކަޅެކޭލެ . ކުރިއޮއްސުން . ކޮށްޖެހުން . ކޮކާމަސް . އިލާ . މާއްޓަށްއެޅުން . މުނާނެގުން . ފަހުވައްލާ . ފައިދޮށުންއެއްލުން . ފަތްކެޔޮ . ފަލިދަ . ފާލުކޮށި . ފުށްބުރުފަންވަތް . ދަނޑިމަތިހިފުން . ދިގުމަގުނެގުން . ތުނޑުމަތިހިފުން . ލަންގަރި . ގޮނުފަންތޮޅުން . ސަންފާކެޔޮ . ސިލުވާނަށްތެޅުން . ސީނެކޭލް . ޓައިމްބޮން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ