...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮންތި
ނ.
(1) ގަސްގަހުގެ މޯޅި.
(2) ފަތްކޭލާއި ރުކުގެ ނުފޮޅި ހުންނަ ޅަފަނާއި ޅަފަތް (3) ހިރުބޮލިލާފައި ހަދައިފައި ހުންނަ ލަޓި ނުވަތަ އެއްތެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމުށި . ހަލާދަނޑި . ހިރުބޮލި . ރަތްކެއު . ރަތްކެޔޮ . ބިލެތްގޮށި . ބޮންތިންޖެހުން . ބޮންތިފަންވަތް . ބޮންތިގަނޑު . ބޮންތިޖެހުން . ކަނދިލިކެޔޮ . ކަޅުކޭ . ކަޅެކޭލެ . ކުރިއޮއްސުން . މާއްޓަށްއެޅުން . ފަހުވައްލާ . ފައިދޮށުންއެއްލުން . ފަތްކެޔޮ . ފަލިދަ . ފާލުކޮށި . ފުށްބުރުފަންވަތް . ދަނޑިމަތިހިފުން . ދިގުމަގުނެގުން . ތުނޑުމަތިހިފުން . ލަންގަރި . ސަންފާކެޔޮ . ސިލުވާނަށްތެޅުން . ސީނެކޭލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ