...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮންތިރަތްކެޔޮ
ނ.
ފަތްކޭލުގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ކެޔޮއަންނަ ގަހުގެ ބޮންތީގަޔާއި ދަޅީގައި ކުޑަ ރަތްކަމެއް ހުންނާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނދިލިކެޔޮ . ކަޅުކޭ . ކަޅެކޭލެ . ސީނެކޭލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ