...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮންޑާފާނަ
ވުރެ ބިޔަ، ނިގޫފަތުގެ ކޮޅު އެއްވަރަކަށް ހުންނަ، އަނގަ ބޮޑު، ދަތްތޫނު، ގަދަރަތްކުލައިގެ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ވަށައިގެން ގަދަ މުށިކުލައިން ކައިރިއެޅިފައި ހުންނަ ނޫކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ހުރެ އެވެ.
އަދި ބުރިކަށިމަތީގައި ހުރަހަށްވާގޮތަށް، ފުޅާ ދެތިން ގަޅި ހުރެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ