...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮރި
ނ.
(ބ) (1) ކަައްކާ ހުންނަ ރިހި ފަދަ ދިޔާތަކެތި ގިނައިރުވެ ނުބައިވުމުން ދިޔަގަނޑުގެ މައްޗަށް އަރާ ބޮކިތައް.
(2) ފެންގަނޑަކަށް ދޮއްޓެއް ނުވަތަ ދަޑިއެއްގެ ކުއްލިއަކަށް ކޮއްޕާ ހަލުވައިގަތުމުން އަރާ ބޮކިތަައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ