...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޅު
ސައިފައި އޮންނަފަށް.
(2) ރިހާކުރާއި ކަރު ހަކުރު ފަދަ އޮލަ އެއްޗެހި އިނގިޔަށް އޮޅާލައިގެން ނެގޭމިންވަރު.
(3) އުޔާއި ފަށުތްވާއި ބާދަލާފަދަތަކެތި އެކިމިންވަރަށް އޮޅާފައި އޮންނަ ފަށްތައް.
މިހުންނާނީ މެދުން ގޮށެއް ޖަހާލާފައި، ނުވަތަ އެއްޗަކުން އައްސާލާފަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާ . ހަތްމުދި . ހާލިބާލި . ހާލިފަންކެޑިޖެހުން . ހުޅި . ނާޒުކު . ރިޔަލުފޫޅުގަނޑު . ރުނގުޅި . ބަންނަރަބަރު . ބައްދާކުނޑި . ބާނި . ބުޓީ . ބެންބޮޅު . ބޮޅުހޫނކު . ބޮޅުވޮށި . ބޮޅުފަތި . ބޮޅުފަތިނެއްޓުން . ބޮޅުފަތިރޭވުން . ބޮޅުފަތިއަނގޮޓި . ބޮޅުޖެހުން . ބޮޅޮ . ކަޑިރާބަޑޮ . ކެވެލި . ކެޑެބައިދެމުން . ކެޑެބާދެމުން . ކޮނޑެލި . ކޮރުކަލޯމަގު . އަކުރުކޮޅުތާ . އަތްފަސޭހަރޮނގު . އުޅާގަނޑު . އުއިވަށާކާލި . ވަށަބޮޅު . ވަށަބޮޅަ . ވެންބޮޅުތަރަފަނަ . ވެލިބޮޅު . ވެލިފަނި . ވެޑެ . ވެޑެހެދުން . ވޮށުކެވެލި . މަޅި . މުދި . މުދިވޮށި . މެންބުޅަ . ފެންފޮޅިތާނަ . ދަންމާނުބޮޅު . ތަތުންމަޅި . ތުންބެއްދުން . ތުޅު . ލުނބޯއޮށުހާ . ލޫޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ