...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮޅުފަތި
ޅަށް ލާމެހިފައި އޮންނަ ކޮންމެ ބޮޅެއްގައި މާވަތެއް ޖަހާފައިވާ ބޮޅުތަކެއް.
(2) ލަނބާފައި އޮންނަ ނަރުގަނޑަކަށް އަޅުވައި ނައްޓާ ހެދުމަށް މަހާފައި އޮންނަ ބޮޅުތަކެއް.
މިއީ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުންނާއި ފޫހިފިލުވަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
(3) ލާމަހާފައި އޮންނަ ބޮޅުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުނގުޅި . ބޮޅުފަތިނެއްޓުން . ބޮޅުފަތިރޭވުން . ބޮޅުފަތިއަނގޮޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ