...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮކަރުމާ
އެވެ.
މި މަލުގައި ބޮކަރު ވަހާގާތް މަޑުލުއި މީރުވަހެއް ދުވައެވެ.
މި ގަހުގެ ފަތަކީ އަރިމަތީގައި ވަރަށް ގިނަ ތުނޑުލާފައި ކޮޅަށް ތޫރިކޮށް ހުންނަ ހިމަދިގު ފަތެކެވެ.
(2) ތުނި ފޮނިތޮށިހެން ހުންނަ ބޮކަރުވެސް ދުވާ އެއްޗެއް.
މިއީ ދުން އަޅާން ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ