...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮކި
ންޓުން ދިއްލޭގޮތަށް ހުންނަ ނަރުކޮޅެއްލައިފައިވާ ބިއްލޫރި އެއްޗެއް.
އާންމުގޮތެއްގައި ހުންނާނީ މީގެ ފޫ ހޯލްޑަރަކަށްޖެހޭ ގޮތަށެވެ.
މީގެ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރުހުރެއެވެ.
(3) އެތެރެ ހުހަށް އޮންނަގޮތަށް ބިއްލޫރިން ނުވަތަ އެހެނިހެން ތަކެތިން ހަދައިފައި އޮންނަ ބޯޅަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަހަފަތިގަނޑު . ރަންބިސްމިނާ . ރާޅުފޮނު . ބަބުޅި . ބަކަބަކަ . ބަޑިލުން . ބިއްލޫރިބޮކި . ބުބުޅި . ބޮރި . ބޮކިއެރުން . ބޮކިއެރުވުން . ބޮކިދަނޑި . ބޮކިލުން . ބޮކިޖެހުން . ކަނިކުރުން . ކެކުން . މަންދީލަ . ފެންބޮކި . ފެންތިކި . ފޮނު . ފޮނުއެރުވުން . ފޮޅު . ދިއްލައިއެޅުން . ދިއްލުން . ދޮނގު . ލޭނުބައި . ލޭނުބޮކި . ގަޑަގަޑަލާކެކުން . ގަޑަގަޑަލުން . ގުބުޅި . ސައިބޯނިބަޑި . ސައިބޯނިބޮކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ