...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮކުސިން
ނ.
ކުޅިވަރެއްގެ ނަން.
މިއީ ވަކި ގަވާއިދެއްގެ މަތީން ދެމީހަކު ގޮށްމުށްކަވާފައި އެކަކު އަނެކަކުގެ ގައިގައި ތަޅާ ތެޅުމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ