...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮއިފަތްބުރު
ނ.
(1) ބޮއިފަތުގެ ބައްޓަން.
(2) ބިލެތްކަފާ ގޮތެއް.
މިގޮތަށް ބިލެތް ކަފާ އިރު ބިލެތްގަނޑު އޮންނާނީ ބޮއިފަތެއްގެ ބައްޓަމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ