...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮއިފަތްޖެހިކުނާ
ނ.
ހަތަރު ކަނުގައި ބޮއިފަތް ޖަހައިފައި ވިޔާ ތުނޑު ކުނާ.
މިއީ ކުނަލުގެ ވަރަށް މޮޅު ބާވަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ