...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮއިތިރި
ނ.
(ސ) ގޮނޑުދޮށުގައި އުޅޭ ދޫންޏެއް.
މިއީ ބައިބައި ގަނޑަށްއުޅޭ، ރީތި ކުޑަކުޑަ ދޫންޏެކެވެ.
ދޫނީގެ ކުލައަކީ އަޅިކުލައެވެ.
ދެފިޔަ ގަނޑުގެ ދަށްފަރާތާއި ބަނޑުދަށުގައި ހުންނަނީ ހުދުއަޅިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ