...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮއިލުން
މ.
(1) ދިޔާއެތި ފޮދެއް ދިރުވައިލުން.
(2) އެއްޗެއްލޮވެލުން.
(3) މޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ބޮއިހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮނިބުއިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ