...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮއިގަސް
3 މީޓަރު އުސްމިނަށް، ބޯކޮށް ފެތުރިހެދޭ ގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތް ހުންނާނީ ހިތެއްގެ ސިފައިގައި ކުޑަތަންކޮޅެއް ފުލަށް ދިގު ކޮށެވެ.
ފަތުގެ ނާރުތައް ފާޅުކޮށް އެނގެން ހުންނާނެއެވެ.
މިގަހުގައި އަޅަނީ ދަނބުކުލައަކަށް ދާއޮށެކެވެ.
މިއޮށް ނުކުންނަނީ ފަތްވަޅުތަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ