...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮއް
ނ.
(1) ފެނުގައްޔާއި އެއްގަމުގައި އުޅޭ ފުމެމުން ހިނގާ އަނގަބޮޑު ސޫތްޕެއް.
(2) އަތްމަތީ ހަތިޔާރު (އަތުންޖަހާބަޑި) ގޮއްވައިލަން ނައްޓައިލާ ތަން.
މިއީ އިހުގައި ކިޔާ އުޅުނު ގޮތެއް.
(3) މަޖާޒު:
ޅަކުދިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނކިބޮލި . ހައިނގިލިބޮލި . ހިރުބޮލި . ހިއްތަން . ހުނިހައް . ހުނިބޮލި . ހުނިގުރާބު . ހުންކާބޮލި . ނައިބޮލި . ރަންބޮލި . ރަންކާޅު . ރަސްބޮލި . ރާކަނި . ރިހާކުރުބޮލި . ބަންދުއެޅުން . ބޮނޑިބަތްބޮލި . ބޮއްރަވަ . ބޮއްކުރާދޮށަށް އޮޑިކެނބުން . ބޮއްކޮރާ . ބޮއްވަރު . ބޮއްފަތި . ބޮލިކެއްކުން . ބޮލިފެން . ބޯންދިނުން . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . ބޯކު . ބޯމަޅި . ކަށިބޮލި . ކަނބާދި . ކައިރުބޮލި . ކަފިހި . ކިރުޅިހުނިހައް . ކުފި . ކުދެހިބޮލި . ކޮކާ . އަތްފޮރުވުން . އަލަނާސިބޮލި . އަގި . އުނގަށްއެޑުން . އެޅެ . އޮރިބޮލި . އޮޑިދޯނިފަހަރު . ވަޅުގާ އޮންނަ ބޮއް ބޯވަރެއް ނޭނގޭނެ . މިނާބޮލި . މުރަމަހި . ފަރުމާނުމަންދޭލަ . ފައިސާ . ފައްތިޔާ . ފަސްހަނގުރާމަބެލުން . ފަސްމުގޫ ހިފެހެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ