...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮއްބޯ
ނ.
(ސ) ކިރުއެރިފައިވާ އުރަމަތި.
މިއީ ކުޑަކުދިން ވާހަކަދައްކާއިރު ކިޔައިއުޅޭ ގޮތެކެވެ.
ފެން، ނުވަތަ ދަޅު ކިރުފަދަ އެއްޗެހި ބޯން ބޭނުންވީމާވެސް މިހެން ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ