...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮއްކަންވަޅި
ނ.
ކެޔޮލިޔާ ވަޅިއަށްވުރެ ކުޑަ އެފާޑުގެ ވަޅިއެއް.
މީގެ ތިލައިގެ ކޮޅު ހުންނާނީ ކަތިވަޅީގެ ތިލައިގެ ކޮޅު ހުންނަގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ