...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮއްކުރާ
ުންނަ ކުޑަ އުޅަނދެއް.
މި ބަނދެފައި ހުންނަނީ ކޮލި ބޮޑުކޮންނެވެ.
މިއީ، ފަލިޖަހައިގެން ނުވަތަ ރިތުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ އެއްޗެކެވެ.
މި ކުރިން ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ދަތުރުވެރިން އޮޑިފަހަރަށް އަރާ ފޭބުމަށެވެ.
މީގައި ކުނބެއް ހުންގާނެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮއްކުރާދޮށަށް އޮޑިކެނބުން . ބޮއްކޮރާ . ކަނބާދި . ފަރުމާނުމަންދޭލަ . ފައްތިޔާ . ތޮކި . ގޭކާވަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ