...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮއްކުރާދޮށަށް އޮޑިކެނބުން
"ބޮއްކުރާދޮށަށް އޮޑިކެނބުން" މ.
މަޖާޒު:
(1) ފިރިހެނުން ހޯދަން އަންހެނުން ދިއުން.
(2) ނޯކަރު މީހާގާތަށް ސާހިބުމީހާ ކަންތަކާ ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮއްކުރާދޮށަށް އޮޑިކެނބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ