...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބޮވަނަ
ނ.
(ބ،ދ) (1) ފެންހިއްކެވިހައިތަން.
(2) ހަތްބިން.
(3) ހަތްފާތަޅާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިރީނާކަރައިރަސުންދުރަބޮވަނަ . ސިރީރަނެސްނަވަރަންނަބޮވަނަ . ސިރީރޯހައިސްފަކައްތިރިބޮވަނަ . ސިރީވަރުޑަރާދީއްތަބޮވަނަ . ސިރީވަލަކުސައަބާރުނަބޮވަނަ . ސިރީމާތުރުމަބޮވަނަސިންދަ . ސިރީމާތަރުބޮވަނަސިއްދަ . ސިރީމިދެނަމަދިނާދީއްތަބޮވަނަ . ސިރީފުރަސޫރަދައިރުބޮވަނަ . ސިރީދަންމަރާދީއްތަބޮވަނަ . ސިރީދުނުފުރާދީއްތަބޮވަނަ . ސިރީތިރުނައަބާރުނަބޮވަނަ . ސިރީތިސްކަރާދީއްތަބޮވަނަ . ސިއްދަތުރަބޮވަނައިސްފާޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ